Liên hệ

Địa chỉ: Phòng A310, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TP.HCM

E-mail: cdea@ueh.edu.vn