Workshop với chủ đề “Dữ liệu và hướng nghiên cứu sử dụng cơ sở dữ liệu M&A của Zephyr”

Sáng ngày 05/07/2016, tại Phòng A205, 59 C Nguyễn Đình Chiểu, Trung tâm Dữ liệu – Phân tích kinh tế (UEH-CDEA) đã tổ chức Workshop với chủ đề “Dữ liệu và hướng nghiên cứu sử dụng cơ sở dữ liệu M&A của Zephyr”.

Tham dự buổi Workshop có GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài – Phó Hiệu trưởng, Trung tâm Dữ liệu – Phân tích kinh tế, cùng 20 giảng viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Chuyên viên Trung tâm Dữ liệu – Phân tích kinh tế đã trình bày báo cáo với các nội dung chính:

Giới thiệu về cơ sở dữ liệu Zyphyr 

Cơ sở dữ liệu Zyphyr cung cấp thông tin về M&A (mua bán và sáp nhập), các hợp đồng mạo hiểm và các tin đồn. Hiện nay, cơ sở dữ liệu Zyphyr được đánh giá là cơ sở dữ liệu M&A sâu rộng nhất trên thế giới và được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu về M&A.

Zephyr có thông tin của các giao dịch (deals) với độ dài thời gian mười năm lịch sử, và còn có thể lâu hơn nữa đối với lịch sử giao dịch ở Châu Âu.

Ngoài những thông tin chính thống được thông báo rộng rãi và các giao dịch đã hoàn thành, Zehpyr còn có thông tin về các tin đồn (rumours).

Các chỉ tiêu/biến (variables) cung cấp bởi Zehpyr

Tổng quan của giao dịch (Deal overview)

– Tên giao dịch, loại, tình trạng, giá trị và thông tin chi tiết về đối tượng mục tiêu, tổ chức thực hiện thâu tóm (quốc gia, lĩnh vực kinh doanh, …).

Cấu trúc và thời gian giao dịch (Deal structure and dates)

– Loại giao dịch, cách thức chi trả, tình trạng của giao dịch theo thời gian đối với các tin đồn, thông báo chính thức và thời gian hoàn thành.

Giá trị của giao dịch (Deal values)

– Giá trị thực tế của giao dịch, các thông tin về tình trạng tài chính của cả đối tượng mục tiêu, tổ chức thực hiện thâu tóm (v.d.: giá trị cổ phần và giá trị doanh nghiệp, giá trị doanh nghiệp dựa trên mô hình tài chính của công ty, …).

Giá cổ phiếu giao dịch (Deal stock prices)

– Đối với đối tượng mục tiêu, tổ chức thực hiện thâu tóm, Zephyr cho biết giá cổ phiếu tại thời điểm ba tháng trước tin đồn, ba tháng trước khi thông báo, một ngày trước khi tin đồn và thông báo, một tuần và một tháng sau sau khi hoàn thành.

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu Bankscope

Nghiên cứu sử dụng cơ sở dữ liệu M&A của Zephyr khá đa dạng. Các vấn đề nghiên cứu có thể tiếp cận ở khía cạnh vi mô của doanh nghiệp/ngân hàng với các chủ đề như M&A và đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp, M&A và giá/lợi nhuận cổ phiếu, M&A trong lĩnh vực ngân hàng và hiệu quả hoạt động/rủi ro/ổn định của ngân hàng. Ngoài ra, có thể tiếp cận theo khía cạnh vĩ mô với các chủ đề như các yếu tố tác động đến các dòng M&A giữa các quốc gia.

 

Tin, ảnh: Trung tâm Dữ liệu – Phân tích kinh tế