Quy trình hỗ trợ học viên cao học/NCS dữ liệu thực hiện luận văn/luận án

Trung tâm Dữ liệu – Phân tích Kinh tế hỗ trợ HVCH/NCS dữ liệu để thực hiện luận văn/luận án theo Quy trình sau:
Bước 1: Gửi email về nội dung dữ liệu nghiên cứu mình cần và hẹn ngày đến làm việc với chuyên viên Trung tâm (email: dungnv@ueh.edu.vn)
Bước 2: Điền vào giấy cam kết: HVCH (click here) NCS (click here) về sử dụng dữ liệu hỗ trợ chỉ cho mục đích nghiên cứu, có xác nhận của của GVHD, photo đề cương nghiên cứu.
Bước 3: Mang giấy cam kết, đề cương nghiên cứu đến làm việc với chuyên viên Trung tâm tại phòng A310 theo lịch đã hẹn trước.