Workshop với chủ đề “Các nguồn dữ liệu và nghiên cứu về thể chế”

Sáng ngày 31/8/2016, tại Phòng A205, 59 C Nguyễn Đình Chiểu, Trung tâm Dữ liệu – Phân tích kinh tế (UEH-CDEA) đã tổ chức Workshop với chủ đề “Các nguồn dữ liệu và nghiên cứu về thể chế”.

IMAG2517

Toàn cảnh buổi Workshop

Tham dự buổi Workshop có GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài – Phó Hiệu trưởng, Trung tâm Dữ liệu – Phân tích kinh tế, cùng 60 cán bộ viên chức, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

IMAG2544

Chuyên viên Trung tâm trình bày báo cáo

Chuyên viên Trung tâm Dữ liệu – Phân tích kinh tế đã trình bày báo cáo với các nội dung chính:

1. Các nguồn dữ liệu về thể chế được đề cập bao gồm 3 nguồn: (i) Chỉ số quản trị toàn cầu (Worldwide Governance Indicators – WGI), (ii) Chỉ số cảm nhận tham nhũng (Corruption Perceptions Index – CPI), (iii) Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI)

2. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thể chế bao gồm các tiếp cận ở quy mô quốc gia, cấp tỉnh, doanh nghiệp với các mối quan hệ giữa thể chế với tăng trưởng, đổi mới sáng tạo, chi tiêu chính phủ, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, sức khỏe.

Tin, ảnh: Trung tâm Dữ liệu – Phân tích kinh tế